Det första spanska passiv-huset

Casa Pasiva

Arkitekten Josep Bunyesc har ritat ett passivhus som minskar energiförbrukningen med upp till 90%.
Huset har uppförts i Lleida i Katalonien och det är det första i sitt slag i hela Spanien.

Huset har solfångare för att tillhandahålla all erforderlig energi. Vidare bidar både husets läge och de välisolerande byggnadsmaterial man använt sig av till att minimera energiförbrukningen.

Själva byggandet av huset har gjorts på ett miljövänligt sätt, bland annat genom att i stor utsträckning bygga med trävirke, vilket för övrigt gjort möjligt att minska byggtiderna, samt genom att undvika att använda mindre miljövänliga material såsom betong och gips.