Hydraulisk mosaik

Vår logotyp är en avbildning av den sorts kakelplatta som var ett av de mest typiska inslagen i den modernistiska stilen i artonhundratalets Barcelona och Katalonien.

Kakelplattorna kallas ”hydraulisk mosaik” och var reultatet av en innovativ teknik som byggde på användningen av en hydraulisk press (därav namnet) och en form med vilka man skapade kakelplattor med olika färgfält, vilket kom att bli ett viktigt kreativt verktyg för de katalanska modernistiska konstnärerna.

Kakelplattorna blev först kända när fabriken Garret, Rivet & Co med säte i Barcelona presenterade dem vid världsutställningen i Paris 1867. Andra fabriker började snart också även de att tillverka denna typ av plattor, så snart som de kommit till insikt om det nya kaklets potential.

Den vanligaste sortens modernistiska kakelplattor var fyrkantiga, hade måtten 20 x 20 cm. Mönstren bestod av blommor, växter och andra organiska eller geometriska former och var banbrytande för sin tid. De var oftast skapade av konstnärer anställda vid fabrikerna, men ibland även av externa konstnärer. Inom högreståndsmiljöer lades plattorna ofta ut på ett sådant sätt att de kom att imitera riktiga mattor.

På 1960-talet kom tyvärr billigare plattor att ta över och detta innebar slutet på produktion i stor skala av de modernistiska kakelplattorna. Allmänheten kom att sluta att uppskatta det modernistiska kaklets konstnärliga och estetiska värden och plattorna kom att ses som en omodern kvarleva från en annan tid, vilket till exempel har tagit sig uttryck i att man allt som oftast kan hitta spillrorna av modernistiska golv i containrar utanför äldre hus som renoveras. I de fall där de modernistiska golven bevarats har det många gånger berott på att ägaren inte haft tillräckliga ekonomiska resurser för att byta ut golvet.

För närvarande verkar dock de modernistiska kakelgolvens forna status delvis ha återupprättats och i en del fall försöker man nu att återställa golven i deras ursprungliga skick eller att på andra kreativa sätt ta tillvara dem. Bland annat finns det  idag ett antal företag som bedriver småskalig nyproduktion av modernistiskt kakel och företag som är inriktade på restaurering av modernistiska golv. Detta gör sammantaget att de modernistiska golvens framtid ser ljusare ut idag än vad den gjorde för 30 eller 40 år sedan.

Det är respekten för de modernistiska kakelgolven och den glädje som de alltid framkallar hos deras betraktare som har gjort att vi på Söder har valt att använda en modernistisk kakelplatta som vår logo. Den modernistiska kakelplattan symboliserar ett kreativt, modernt, engagerat och innovativt Barcelona, alltid nog starkt att övervinna olika svårigheter.

Länge leve de modernistiska kakelplattorna!