Köpa

toyo ito

Allt vårt arbete präglas av öppenhet och förtroende. Våra kunder kan följa arbetet genom lägesrapporter, från första kontakt tagits tills dess att köpet av fastigheten har slutförts.

Att köpa en fastighet i Spanien är ofta en komplicerad process. Söders målsättning är att underlätta denna process för att spara tid och kostnader för våra kunder.

Vi erbjuder:

· Bistånd och rådgivning under hela processen
· Förhandling med säljaren av den utvalda fastigheten
· Rådgivning om vilken som är den lämpligaste juridiska och skattetekniska formen för köpet
· Vi förbereder all dokumentation som de spanska mynidigheterna kräver
· Vi tillhandahåller notarie, vilket krävs för alla fastighetsöverlåtelser enligt spansk lagstiftning. Söder tillhandahåller den nödvändiga dokumentationen på engelska, franska, tyska eller på annat språk.
· Fullmakt för underskrift av dokument i de fall kunden inte kan närvara
· Upprättande av kontrakt för leverans av vatten, gas, el o s v och om så önskas fastighetsförsäkring.