Vilka är vi?

Söder Property Management skapades av en jurist och en ingenjör, som upptäckte att det finns ett stort behov av rådgivning och stöd till de utlänningar som inte talar spanska och som inte har all den tid och kunskap som krävs för att köpa en fastighet i Spanien. Det som för många skulle bli en dröm som går i uppfyllelse, riskerar, beroende på den juridiska komplexitet och byråkrati som omgärdar ett fastighetsköp i Spanien, dessvärre istället att bli ett problem med slöseri med tid och pengar som följd.

Tack vare Silvias långa erfarenhet av både spansk och internationell fastighets- och familjerätt, samt Rogers mångåriga erfarennhet av bygg- och fastighetsbranschen, kan Söder erbjuda en både bred och djup kompetens. Vår kunskap om central- och nordeuropa (vi har båda verkat inom olika länder inom EU) gör att vi kan erbjuda våra kunder en personlig service anpassad till alla enskilda kunders specifika behov och förutsättningar.

soder

Sílvia Cabrera: Jurist med sjutton års erfarenhet av egendomsöverlåtelser och tillämpad civilrätt. Masterexamen i tillämpad juridik och egendomsrätt. Silvia pratar  engelska, svenska, franska, spanska och katalanska.

Roger Fernàndez: Civilingenjör med mer än femton års erfarenhet av bygg- och fastighetsbranschen. Roger har masterexamen i företagsadministration och företagsledning och har bland annat lett den internationella delen av två spanska fastighetskoncerner. Roger talar franska, svenska, italienska, spanska och katalanska.