Renovera

interior

Tjänsten “renovering” riktar sig dels till ägare som just har köpt en fastighet, vilken behöver renoveras eller byggas om, men även till de personer som redan äger en fastighet, vilken behöver renoveras.

Både i de fall det endast rör sig om lite ommålning eller om det gäller om en total ombyggnad, kan vi erbjuda ett brett utbud av samarbetspartners och leverantörer. Tack vare vår breda erfarenhet inom byggsektorn har vi tillgång till alla typer av hantverkare med olika specialiteer.

Vi känner väl till den lokala marknaden och kan därför erbjuda de bästa hantverkarna för alla tänkbara behov. Vi kan därmed garantera våra kunder goda yrkesmän som levererar resultat av hög kvalitet inom avtalad tid.

Vår målsättning är att under hela processen utgöra en länk mellan våra kund och olika leverantörer. Vi tar givetvis hand om alla eventuella tillstånd och licenser som krävs. Våra kunder får regelbundet detaljerad information om hur arbetena fortskrider och vi är under hela processen tillgängliga för att svara på alla de frågor som kan dyka upp.