Hitta rätt objekt

Det breda utbudet av bostäder i Katalonien, både avseende typ av bostad samt bostädernas utseende och läge, gör att man måste beakta ett stort antal alternativ när man söker av marknaden.

Söders målsättning är att hjälpa till i och underlätta denna process, detta genom att identifiera de objekt som bäst motsvarar våra kunders önskemål och därigenom minimera den tid och kraft som måste läggas på sökande (och besökande) av objekt.

Söder fungerar som ett ombud för köparen och arbetar enbart för denne: Vi lyssnar av vad kunden önskar, letar därefter efter de objekt som bäst motsvarar kundens önskemål (via alla tänkbara fastighetsförmedlingar, byggbolag och ägare) samt hjälper till och assisterar under hela köpprocessen.

soder

Process:

  • Analys av kundens personliga krav och behov.
  • Skriftlig rapport rörande de objekt som svarar mot dessa behov.
  • Förbereda och programmera besök av utvalda objekt, samt följa med och assistera vid dessa besök.
  • Studie av stadsplanemässiga och juridiska förutsättningar, samt byggnadens och tomtens skick.
  • I de fall där kunden har bestämt sig för att köpa en begagnad egendom: Utfärdande av ett certifikat för byggnadens tekniska tillstånd.

Om Sourcing processen innebär slutkund kommer att köpa en fastighet, kommer vi att hjälpa, också i hela processen att köpa.