Och den spanska bostaden i gåva….

Den spanska regeringen studerar möjligheten att ge permanent uppehållstillstånd till alla icke-spanjorer som köper en bostad för mer än 160.000 euros.

I november i fjol meddelade den spanska regeringen att man aktivt studerar möjligeheten att ge permanent uppehållstillstånd till alla icke-spanjorer som köper en bostad för mer än 160.000 euro.

Genom denna åtgärd är det tänkt att man ska öka efterfrågan på bostäder och därigenom minska antalet tomma bostäder. Liknande system har införts bland annat på Irland och i Portugal.